Ιδιαίτερα Μαθήματα Υποκριτικής και Αυτοσχεδιασμού

Στα ιδιαίτερα μαθήματα επιλέγεται ένα κείμενο σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή πάνω στο οποίο θα δουλέψει για να εξελίξει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει την τεχνική και να εξασκήσει τα εργαλεία του ηθοποιού. Τα εργαλεία αυτά είναι η χαλάρωση, η συγκέντρωση, η παρατηρητικότητα, η φαντασία, η συναισθηματική και αισθητήρια μνήμη και οι αισθήσεις. Το βασικό σύστημα πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι το σύστημα Στανισλάβσκι.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Ανάλυση του κειμένου και των χαρακτήρων
  • Προετοιμασία του σώματος με ασκήσεις για ζέσταμα
  • Ασκήσεις χαλάρωσης, συγκέντρωσης, παρατηρητικότητας, φαντασίας και αισθήσεων
  • Κινησιολογική και αυτοσχεδιαστική προσέγγιση του χαρακτήρα
  • Ρυθμός και εκφορά του λόγου –παύσεις- ερμηνεία

Ο ρόλος προσεγγίζεται εξωτερικά, εσωτερικά και κοινωνικά. Αυτό σημαίνει πως πέρα από τη θεωρητική ανάλυσή του χρειάζεται καθολικός μετασχηματισμός στο χαρακτήρα που έχουμε επιλέξει. Σ’ αυτό μας βοηθάει ο αυτοσχεδιασμός που είναι η καρδιά της ηθοποιίας. Καλλιεργείται ένα εκφραστικό σώμα, η αμεσότητα και η σκηνική τεχνική για να αναδειχθεί η αλήθεια του ρόλου.

Κάθε κύκλος μαθημάτων ολοκληρώνεται με τη μορφή παράστασης σε ανοιχτό κοινό.

Στόχος είναι με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο μαθητής να επιτύχει τον προσωπικό του στόχο, την σκηνική αλήθεια και απλότητα και ως εν δυνάμει νέος ηθοποιός να γνωρίσει τον εαυτό του καλύτερα και να ξεπεράσει το φόβο της έκθεσης.