Η ερμηνεία, ο ρυθμός και το σώμα στην Αρχαία Τραγωδία.

Εξασκούμαστε στη φιλοσοφία της αρχαίας τραγωδίας. Με αφορμή τα κείμενα των αρχαίων τραγικών ποιητών αναλύουμε και κατανοούμε βαθιά τα νοήματα και ως αγγελιοφόροι φέρνουμε στο φως τα μηνύματά της.
Δουλεύουμε το λόγο με ρυθμό χρησιμοποιώντας μουσικά όργανα, κυρίως κρουστά παρμένα από την ελληνική παράδοση. Τον από-δομούμε για να τον κατανοήσουμε και να τον αποδώσουμε με αμεσότητα στο σήμερα ώστε να ερμηνεύσουμε τα υψηλά νοήματά του.
Το σώμα πρωταγωνιστεί και εξασκείται μέσα από ασκήσεις ενδυνάμωσης και δομημένους κινησιολογικούς αυτοσχεδιασμούς πάνω στο κείμενο που επεξεργαζόμαστε. Εμπνεόμαστε από το χορό Butoh , από τα στοιχεία της φύσης και απελευθερώνουμε το σώμα για να κινηθεί ελεύθερα, να συνδεθεί με τις ρίζες του και να ισορροπήσει ανάμεσα σε γη και ουρανό.
Η φωνή εξασκείται μέσω της αναπνοής καθώς και με ασκήσεις σωστής τοποθέτησης. Κατευθύνουμε τον ήχο με στόχο την άμεση απεύθυνση και τη δημιουργία όγκου και ηχοχρώματος. Όλο το σώμα ενεργοποιείται ως ένα δυνατό ηχείο ικανό να μεταδώσει τη φωνή.
Μέσα από τη δημιουργία ομάδας αναπτύσσονται οι αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της ενσυναίσθησης και η εργασία μας ολοκληρώνεται με την ανοιχτή παρουσίαση ολοκληρωμένης παράστασης σε κοινό.
Στόχος είναι να ξεπεράσουμε τις μικρότητες και τους φόβους και να βιώσουμε το μεγαλείο της ψυχής, την αίσθηση πως υπάρχει Θεία Δίκη, την εμπειρία της λύτρωσης και της κάθαρσης. Να ενσαρκώσουμε ρόλους με καθολική εμβέλεια που θα αποτελέσουν διαχρονικά πρότυπα ζωής, φορείς αξιών και εμπνευστές ιδανικών για τους θεατές.